Kisgyőri Halom-vár - Csincse-völgy - Cseh-völgy

A HUBN20007 Kisgyőri Halom-vár - Csincse-völgy - Cseh-völgy Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy - Cseh-völgy

Alapadatok

Terület neve
Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy - Cseh-völgy
Terület kódja
HUBN20007
Kiterjedés (ha)
1000.89
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 10 - 10 D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 300 - 500 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 100 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 5 - 50 C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 5 - 50 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 2750 - 2750 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 500 - 500 C
piros kígyószisz Echium russicum 30 - 30 C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 100 - 100 C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 100 - 1000 C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 2.3 0.2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 21.76 1.7
6510 üde magas füvű kaszálórétek 21.39 2.7
91H0 pannon molyhos tölgyesek 4.17 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 74.93 6
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 16.01 10.6
91M0 pannon cseres-tölgyesek 467.24 42.2
6430 üde-nedves magaskórósok 0.93 2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 23.31 4
6410 kékperjés láprétek 0.36
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 141.17

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy - Cseh-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20007
Letöltés dátuma: 2024-04-14

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.