Miskolctapolcai Tatár-árok–Vörös-bérc

Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc

Alapadatok

Terület neve
Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc
Terület kódja
HUBN20006
Kiterjedés (ha)
537.46
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 3000 - 3000 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 500 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 20 - 20 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 60 - 60 C
Közönséges denevér Myotis myotis 10 - 10 C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi 2000 - 2000 B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 10 - 10 B
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 200 - 500 B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 10 - 10 C
piros kígyószisz Echium russicum 1000 - 1000 B
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 625 - 625 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 4300 - 4300 D
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 380 - 380 A
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 193.84 36.1
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 1.21 0.2
91H0 pannon molyhos tölgyesek 94.04 17.5
6190 pannon sziklagyepek 1.77 0.3
91M0 pannon cseres-tölgyesek 97.52 18.1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 8.04 1.5
9130 szubmontán és montán bükkösök 47.57 8.8
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 3.6 0.7
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0.46 0.1
8310 nem látogatható barlangok 0.1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.54 0.1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 25.05 4.7
9110 mészkerülő bükkösök 1.75 0.3
6440 ártéri mocsárrétek 0.09
6510 üde magas füvű kaszálórétek 29.71

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20006
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.