Kisgyőri Ásottfa-tető–Csókás-völgy

Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy

Alapadatok

Terület neve
Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy
Terület kódja
HUBN20005
Kiterjedés (ha)
2424.19
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 100 D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 10 - 100 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 500 - 500 C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 300 - 300 C
Anker-araszoló Erannis ankeraria 1000 - 10000 B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 30 - 30 C
Közönséges denevér Myotis myotis 20 - 20 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 50 - 50 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 105000 - 105000 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 32000 - 32000 C
piros kígyószisz Echium russicum 500 - 500 B
Remetebogár Osmoderma eremita - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9110 mészkerülő bükkösök 2.82 0.07
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 0.33 0.01
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 150.28 6.2
9130 szubmontán és montán bükkösök 362.16 15
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 605 25
91H0 pannon molyhos tölgyesek 467.91 17.5
6430 üde-nedves magaskórósok 0.46 0.02
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 36.73 1.5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0.04 0.01
91M0 pannon cseres-tölgyesek 530.51 21.9
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 5.11 0.2
6190 pannon sziklagyepek 0.24 0.01
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 43.1 1.8
6250 pannon löszsztyeppek 0.08
6440 ártéri mocsárrétek 0.32
8310 nem látogatható barlangok
6510 üde magas füvű kaszálórétek 26.17
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 2.95

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20005
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.