Bükk-fennsík és Lök-völgy

Bükk-fennsík és a Lök-völgy

Alapadatok

Terület neve
Bükk-fennsík és a Lök-völgy
Terület kódja
HUBN20001
Kiterjedés (ha)
14382.6
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 200 - 2000 D
Petényi márna Barbus meridionalis 500 - 500 C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 1000 C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior 500000 - 500000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 10 - 100 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 10 - 100 D
Tornai patakcsiga Sadleriana pannonica - A
Havasi cincér Rosalia alpina - B
Remetebogár Osmoderma eremita - D
Gebhardt-vakfutrinka Duvalius gebhardti 10000 - 10000 A
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 1000 - 1000 C
Gyászcincér Morimus funereus - D
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 100000 - 100000 C
Közönséges hiúz Lynx lynx 2 - 4 A
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 300 - 300 B
Szürke farkas Canis lupus 2 - 4 A
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 2000 C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 1000 - 2000 A
Tavi denevér Myotis dasycneme 300 - 300 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 200 - 200 B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 1000 B
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 500 - 500 B
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 800 - 800 B
Közönséges denevér Myotis myotis 1000 - 5000 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 1000 - 2000 B
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi 3000 - 3000 A
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 200 - 500 B
piros kígyószisz Echium russicum 205 - 205 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 29000 - 29000 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 20400 - 20400 C
Zöld seprőmoha Dicranum viride 30 - 30 A
Magyarföldi husáng Ferula sadleriana 410 - 410 B
Zöld koboldmoha Buxbaumia viridis 3 - 3 A
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 180 - 180 A
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Sziklai illatosmoha Mannia triandra 100 - 250 A
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 1000 - 3000 B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 1000 - 5000 B
Tavi denevér Myotis dasycneme 1000 - 2000 B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 1000 - 3000 A
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 50 - 100 B
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 1000 - 3000 A
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 500 - 1000 B
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 1000 - 1500 B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 1000 - 2000 C
Közönséges denevér Myotis myotis 1000 - 2000 A
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9110 mészkerülő bükkösök 99.26 0.7
6430 üde-nedves magaskórósok 16.7 0.1
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.01 0.0001
8160 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 71.91 0.5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.14 0.01
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 5 5
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 2.35 0.2
6190 pannon sziklagyepek 22.41 1
8310 nem látogatható barlangok 0.1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 148.62 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1157.52 8.1
6230 szőrfűgyepek 0.63 0.1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1251.2 8.7
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 1.44 0.01
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 426.9 3
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 14.38 0.1
9130 szubmontán és montán bükkösök 8605.79 60
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 48.79 0.3
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 175.03 1.2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 66.16
6440 ártéri mocsárrétek 0.51
6510 üde magas füvű kaszálórétek 653.58
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 8.83
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 1.09

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bükk-fennsík és a Lök-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20001
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.