Kis-Balaton

Kis-Balaton

Alapadatok

Terület neve
Kis-Balaton
Terület kódja
HUBF30003
Kiterjedés (ha)
13344.2
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • idegenhonos invazív fajok
  • égetés
  • aszály, kevés csapadék

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 1000 - 1000 B
Vöröshasú unka Bombina bombina 30000 - 30000 B
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 10000 - 10000 C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 1000 - 1200 A
Kormos szerkő Chlidonias niger - D
Cigányréce Aythya nyroca 40 - 50 B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 80 - 300 C
Kékbegy Luscinia svecica - C
Kontyos réce Aythya fuligula 300 - 1000 A
Nagy kócsag Egretta alba 250 - 350 B
Küszvágó csér Sterna hirundo 20 - 60 A
Rétisas Haliaeetus albicilla 30 - 50 B
Kis kócsag Egretta garzetta 100 - 150 B
Törpegém Ixobrychus minutus - B
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 0 - 75 B
Fekete gólya Ciconia nigra 0 - 1 D
Kis vízicsibe Porzana parva - B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 30 - 50 C
Szerecsensirály Larus melanocephalus 0 - 5 D
Fekete gólya Ciconia nigra - D
Nyári lúd Anser anser 10000 - 15000 A
Jégmadár Alcedo atthis 20 - 80 B
Nagy kócsag Egretta alba - B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 20 - 25 C
Kékbegy Luscinia svecica 10 - 30 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 30 B
Vörös gém Ardea purpurea 100 - 300 B
Nagy lilik Anser albifrons 10000 - 15000 B
Haris Crex crex - C
Üstökösgém Ardeola ralloides - B
Törpegém Ixobrychus minutus 20 - 50 B
Kis bukó Mergus albellus - B
Hamvas rétihéja Circus pygargus - C
Kerceréce Bucephala clangula 500 - 700 B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 100 - 150 B
Szerecsensirály Larus melanocephalus - D
Rétisas Haliaeetus albicilla 4 - 4 B
Bölömbika Botaurus stellaris - B
Kis vízicsibe Porzana parva 70 - 120 B
Haris Crex crex 5 - 15 C
Bakcsó Nycticorax nycticorax - B
Bölömbika Botaurus stellaris 20 - 40 B
Pettyes vízicsibe Porzana porzana - A
Kis bukó Mergus albellus 50 - 100 B
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 350 - 450 A
Kormos szerkő Chlidonias niger 0 - 3 D
Üstökösgém Ardeola ralloides 10 - 30 B
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 50 - 100 B
Küszvágó csér Sterna hirundo - A
fattyúszerkő Chlidonias hybridus - B
Jégmadár Alcedo atthis - B
Vetési lúd Anser fabalis 500 - 1000 A
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon - B
Vörös gém Ardea purpurea 40 - 70 B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 4000 - 6000 B
Kis kócsag Egretta garzetta - B
Barátréce Aythya ferina 2000 - 3000 A
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 100 - 200 A
Hamvas rétihéja Circus pygargus 0 - 1 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Lápi póc Umbra krameri - B
Vágó csík Cobitis taenia - D
Réti csík Misgurnus fossilis - B
Balin Aspius aspius - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 D
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - B
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - A
Közönséges vidra Lutra lutra 35 - 40 B
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 C
Ürge Spermophilus citellus 250 - 250 D
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi 500 - 500 A
Tavi denevér Myotis dasycneme 10 - 10 D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 10 - 10 D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5000 - 5000 C
Kanalas réce Anas clypeata 3000 - 5000 A
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 1500 B
Böjti réce Anas querquedula 500 - 700 A
Kendermagos réce Anas strepera 300 - 500 C
Nyári lúd Anser anser 100 - 150 A
Kis lilik Anser erythropus 1 - 3 C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 0 - 3 C
Vándorsólyom Falco peregrinus 3 - 5 C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 5 - 10 C
Halászsas Pandion haliaetus 3 - 5 C
Barkós cinege Panurus biarmicus 50 - 150 C
Hamvas küllő Picus canus 20 - 40 C
Kanalasgém Platalea leucorodia 30 - 100 C
Batla Plegadis falcinellus 5 - 10 B
Guvat Rallus aquaticus 80 - 300 C
Függőcinege Remiz pendulinus 50 - 100 C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 100 - 150 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 2 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Keleti lápibagolylepke Arytrura musculus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Kendermagos réce Anas strepera 0 - 5 D
Kanalasgém Platalea leucorodia 5 - 15 C
Gulipán Recurvirostra avosetta 0 - 2 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 266.88 2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 266.88 2
6410 kékperjés láprétek 133.44 1
6440 ártéri mocsárrétek 400.33 3
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 934.09 7
91F0 keményfás ligeterdők 53.38 0.4
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1067.54 8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kis-Balaton. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf30003
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.