Északi-Bakony

Északi-Bakony

Alapadatok

Terület neve
Északi-Bakony
Terület kódja
HUBF30001
Kiterjedés (ha)
25779.4
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • Erdőgazdálkodás
  • Vadászat
  • Klímaváltozás

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Kis légykapó Ficedula parva 10 - 20 B
Kígyászölyv Circaetus gallicus 0 - 2 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 0 - 1 D
Darázsölyv Pernis apivorus 10 - 20 B
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 100 - 200 B
Hamvas küllő Picus canus 30 - 70 C
Örvös légykapó Ficedula albicollis 2000 - 10000 B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10 - 30 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 500 - 1000 C
Erdei pacsirta Lullula arborea 10 - 30 B
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 100 - 200 C
Kerecsensólyom Falco cherrug 0 - 1 D
Lappantyú Caprimulgus europaeus 20 - 50 C
Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos 20 - 50 B
Fekete gólya Ciconia nigra 2 - 5 C
Fekete harkály Dryocopus martius 20 - 50 C
Jégmadár Alcedo atthis 1 - 3 D
Parlagi pityer Anthus campestris 10 - 30 C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana 500 - 500 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior 500 - 500 C
Havasi cincér Rosalia alpina - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 5000 - 5000 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 1000 C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 200 - 200 C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 10 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 100 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 1000 - 1000 B
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 10 - 10 D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 750 - 750 B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 10 - 10 D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 1000 - 1000 B
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 200 C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 500 - 500 D
Kék galamb Columba oenas - C
Hegyi billegető Motacilla cinerea 10 - 20 C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 2 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 257.79 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 257.79 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 257.79 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 5155.88 20
6510 üde magas füvű kaszálórétek 257.79 1
8160 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1
6430 üde-nedves magaskórósok 257.79 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 257.79 1
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 257.79 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 10311.76 40
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 257.79 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 257.79 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 257.79 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 515.59 2
8310 nem látogatható barlangok 0.1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 3866.91 15

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Északi-Bakony. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf30001
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.