Csörnyeberek

Csörnyeberek (Zalakomár)

Alapadatok

Terület neve
Csörnyeberek (Zalakomár)
Terület kódja
HUBF20050
Kiterjedés (ha)
2133.54
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1000 C
Mocsári teknős Emys orbicularis 50 - 50 D
Vöröshasú unka Bombina bombina 20000 - 20000 C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Közönséges vidra Lutra lutra 4 - 4 D
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 20 - 20 D
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 47.5 28
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 234.66 57
6510 üde magas füvű kaszálórétek 85.83
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 422.13

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Csörnyeberek (Zalakomár). https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20050
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.