Kebele

Kebele

Alapadatok

Terület neve
Kebele
Terület kódja
HUBF20048
Kiterjedés (ha)
1925.29
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 20 - 30 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1000 D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 200 - 200 C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Közönséges vidra Lutra lutra 2 - 2 D
Eurázsiai hód Castor fiber 2 - 5 C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Vágó csík Cobitis taenia - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 539.08 28
6410 kékperjés láprétek 11.96
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 149.5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 76.6
91F0 keményfás ligeterdők 152.6
6430 üde-nedves magaskórósok 0.96 0.05

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Kebele. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20048
Letöltés dátuma: 2023-01-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.