Felső-Zala-völgy

Felső-Zala-völgy

Alapadatok

Terület neve
Felső-Zala-völgy
Terület kódja
HUBF20047
Kiterjedés (ha)
1109.89
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Sárgahasú unka Bombina variegata - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 10000 C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 5 D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 1 - 50 D
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6510 üde magas füvű kaszálórétek 570.7
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 19.98 1.8
6440 ártéri mocsárrétek 38.3
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 116.3
6430 üde-nedves magaskórósok 13.6
6410 kékperjés láprétek 1.11 0.1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Felső-Zala-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20047
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.