Kerka-mente

A HUBF20044 Kerka-mente Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Kerka mente

Alapadatok

Terület neve
Kerka mente
Terület kódja
HUBF20044
Kiterjedés (ha)
7340.78
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata 200 - 200 D
Mocsári teknős Emys orbicularis 50 - 50 D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 2000 - 2000 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 20000 - 30000 C
Törpecsík Sabanejewia aurata - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Ingola Eudontomyzon spp. - B
Lápi póc Umbra krameri - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - B
Balin Aspius aspius - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - B
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - B
Eurázsiai hód Castor fiber 20 - 30 B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 100 - 100 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 100 - 100 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 50 - 50 C
Közönséges vidra Lutra lutra 15 - 15 C
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 200 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Magyar bucó Zingel zingel - D
Leánykoncér Rutilus pigus - D
Homoki küllő Gobio kessleri - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 404 4.5
91F0 keményfás ligeterdők 1050 4
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 356 0.8
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 2 0.8
6440 ártéri mocsárrétek 759 13
6410 kékperjés láprétek 98 3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 32.3 0.3
6430 üde-nedves magaskórósok 10.8 0.3
3130 törpekákás iszapnövényzet 1 0.01
6510 üde magas füvű kaszálórétek 571.6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Kerka mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20044
Letöltés dátuma: 2023-09-28

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.