Mura mente

Mura mente

Alapadatok

Terület neve
Mura mente
Terület kódja
HUBF20043
Kiterjedés (ha)
2145.4
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 100 - 100 D
Mocsári teknős Emys orbicularis 200 - 200 C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Lápi póc Umbra krameri - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Német bucó Zingel streber - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - B
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Balin Aspius aspius - D
Homoki küllő Gobio kessleri - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Felpillantó küllő Gobio uranoscopus - B
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Közönséges vidra Lutra lutra 20 - 20 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 500 - 500 B
Eurázsiai hód Castor fiber 30 - 40 C
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6430 üde-nedves magaskórósok 25.74 1.2
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 57.93 2.7
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 32 15
91F0 keményfás ligeterdők 128.72 6
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 64 33
3130 törpekákás iszapnövényzet 0.21 0.01
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 107.27 5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 386.17 18
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 128.72 6
6440 ártéri mocsárrétek 128.72 6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Mura mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20043
Letöltés dátuma: 2024-01-21

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.