Vétyempuszta

Vétyempuszta

Alapadatok

Terület neve
Vétyempuszta
Terület kódja
HUBF20040
Kiterjedés (ha)
4141.09
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1000 C
Mocsári teknős Emys orbicularis 5 - 10 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Közönséges denevér Myotis myotis 300 - 300 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 300 - 300 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 200 - 200 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 1.83 0.5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 21.13 1
91K0 illír bükkösök 1567.42 43
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 19.14 3
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 1368.83 43
6430 üde-nedves magaskórósok 0.41 0.01

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Vétyempuszta. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20040
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.