Pogány-völgyi rétek

A HUBF20035 Pogány-völgyi rétek Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Keszthelyi-hegység

Alapadatok

Terület neve
Keszthelyi-hegység
Terület kódja
HUBF20035
Kiterjedés (ha)
14898.12
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1000 C
Gyászcincér Morimus funereus 100000 - 100000 B
Havasi cincér Rosalia alpina 50000 - 50000 C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 250000 - 250000 C
Remetebogár Osmoderma eremita 1000 - 1000 B
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 1000 - 1000 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 1000 C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana 2000 - 2000 B
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior 2000 - 2000 B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 10000 - 10000 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 600 - 600 B
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 50 - 50 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 100 D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 100 - 100 C
Lumnitzer-szegfű Dianthus lumnitzeri 10000 - 10000 A
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 1500 C
Adriai sallangvirág Himantoglossum adriaticum 250 - 250 A
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 8000 - 10000 B
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 8000 - 10000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 41.01 0.5
6190 pannon sziklagyepek 3.24 0.5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.18 5
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 14.9 0.1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 36.6 5
8160 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 14.9 0.1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 396.11 5
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 91.28 1
6410 kékperjés láprétek 81.75 0.4
9130 szubmontán és montán bükkösök 2546.51 14
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 187.33 0.3
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 14.9 0.1
6430 üde-nedves magaskórósok 14.9 0.1
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 14.9 0.1
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 7.45 0.05
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 70.15
6260 pannon homoki gyepek 81.75
9260 5.85
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 2380.5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 2929.99
91M0 pannon cseres-tölgyesek 2332.36

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Keszthelyi-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20035
Letöltés dátuma: 2024-04-14

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.