Balatonfüredi-erdő

Balatonfüredi-erdő

Alapadatok

Terület neve
Balatonfüredi-erdő
Terület kódja
HUBF20034
Kiterjedés (ha)
3489.62
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 500 - 500 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - D
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 200 C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 500 - 1000 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 3000 C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Anker-araszoló Erannis ankeraria - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 400 - 500 C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Gyászcincér Morimus funereus - B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1754.05 40
6190 pannon sziklagyepek 0.12 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 1197.38 45
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 34.9 1
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 34.9 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 163.68 2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 101.21 5
8160 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 34.9 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 61.6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Balatonfüredi-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20034
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.