Dörögdi-medence

Dörögdi-medence

Alapadatok

Terület neve
Dörögdi-medence
Terület kódja
HUBF20033
Kiterjedés (ha)
899.96
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 1000 - 1000 C
Ürge Spermophilus citellus 300 - 500 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 50 - 50 C
Havasi cincér Rosalia alpina 1000 - 1000 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 10 - 10 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - D
Gyászcincér Morimus funereus - D
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 227.41 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 16.92 20
6190 pannon sziklagyepek 0.03 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 7.67 10
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 29.39 4
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 44.7 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.48 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 349.86 50
9130 szubmontán és montán bükkösök 16.07
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 5.04
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 2.6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Dörögdi-medence. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20033
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.