Öreg-hegyi riviéra

Öreg-hegyi riviéra

Alapadatok

Terület neve
Öreg-hegyi riviéra
Terület kódja
HUBF20016
Kiterjedés (ha)
1206.66
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 9.21 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 203.09 30
9130 szubmontán és montán bükkösök 43.51 3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 20.28 8
91H0 pannon molyhos tölgyesek 605.06 45
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 159.17 5
6190 pannon sziklagyepek 12.07 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 60.33
6440 ártéri mocsárrétek 18.26

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Öreg-hegyi riviéra. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20016
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.