Marcal medence

A HUBF20015 Marcal medence Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Marcal-medence

Alapadatok

Terület neve
Marcal-medence
Terület kódja
HUBF20015
Kiterjedés (ha)
4886.79
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 10 D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 200 - 2000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 11.66 2
6410 kékperjés láprétek 11.4 10
6440 ártéri mocsárrétek 693 2
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.53 3
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 1 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 72.5 30
1530 pannon szikesek 0.4
3130 törpekákás iszapnövényzet 7.8
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 1.5
91F0 keményfás ligeterdők 7.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Marcal-medence. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20015
Letöltés dátuma: 2024-04-14

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.