Pécselyi-medence

Pécselyi medence

Alapadatok

Terület neve
Pécselyi medence
Terület kódja
HUBF20014
Kiterjedés (ha)
866.53
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 150 - 200 C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000000 - 1000000 A
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 80 - 100 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 80 - 100 C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 21.84 2
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 4.99 2
91H0 pannon molyhos tölgyesek 101.35 20
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 22.48 2
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 11.78 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 203.35 2
91M0 pannon cseres-tölgyesek 380.94 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Pécselyi medence. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20014
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.