Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő

Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő

Alapadatok

Terület neve
Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő
Terület kódja
HUBF20011
Kiterjedés (ha)
4176.75
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Remetebogár Osmoderma eremita - B
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 10 D
Mocsári kardvirág Gladiolus palustris 1300 - 1300 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 83.54 2
4030 csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek 41.77 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 3341.4 80
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 334.14 8
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 41.77 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20011
Letöltés dátuma: 2024-01-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.