Monostorapáti Fekete-hegy

Monostorapáti Fekete-hegy

Alapadatok

Terület neve
Monostorapáti Fekete-hegy
Terület kódja
HUBF20007
Kiterjedés (ha)
1789.35
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 40 - 50 D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 400 - 500 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 100 - 500 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 100 C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9130 szubmontán és montán bükkösök 183.08 7
91M0 pannon cseres-tölgyesek 643.57 35
6430 üde-nedves magaskórósok 17.89 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 50.35 10
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.005 0.1
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 17.89 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 10.6 3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 258.02 30
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 1.79 0.1
6410 kékperjés láprétek 17.89 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 9.81 4
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 18.92 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 42.97
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 51.06
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 78.95
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 0.07
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 4.35

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Monostorapáti Fekete-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20007
Letöltés dátuma: 2024-01-21

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.