Agár-tető

Agár-tető

Alapadatok

Terület neve
Agár-tető
Terület kódja
HUBF20004
Kiterjedés (ha)
5135.55
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 400 - 600 C
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 6000 - 7000 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 400 - 500 C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 100000 - 140000 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 500 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 52 3
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 22 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1692 18
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 346 20
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 21 1
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 0.6 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 251 5
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 10 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 472 13
6410 kékperjés láprétek 51.36 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 628 17

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Agár-tető. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20004
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.