Kab-hegy

Kab-hegy

Alapadatok

Terület neve
Kab-hegy
Terület kódja
HUBF20003
Kiterjedés (ha)
8075.84
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10000 - 10000 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 50000 - 50000 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria 1000 - 1000 B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 1000 - 1000 C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Ürge Spermophilus citellus 9000 - 9000 B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 150 - 150 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 300 - 300 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 500 - 1000 D
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 30000 - 30000 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 D
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 100 - 500 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91H0 pannon molyhos tölgyesek 403.79 5
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 80.76 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 646.07 8
6190 pannon sziklagyepek 80.76 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 1615.17 20
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 80.76 1
6410 kékperjés láprétek 80.76 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1211.38 15
91M0 pannon cseres-tölgyesek 2826.54 35
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 80.76 1
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 4.04 0.05

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kab-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20003
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.