Keleti-Bakony

Keleti-Bakony

Alapadatok

Terület neve
Keleti-Bakony
Terület kódja
HUBF20001
Kiterjedés (ha)
22650.16
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 10000 - 10000 B
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia 100000 - 100000 A
Csüngő araszoló Phyllometra culminaria 10000 - 10000 B
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria 10000 - 10000 A
Havasi cincér Rosalia alpina 200000 - 200000 B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 300 - 300 C
Magyar tarsza Isophya costata 1000 - 1000 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Gyászcincér Morimus funereus 300000 - 300000 C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 1000 - 1000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 1200 - 1200 B
Molnárgörény Mustela eversmannii 50 - 50 C
Ürge Spermophilus citellus 5000 - 5000 C
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 10 C
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 500 - 500 B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 100 - 100 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 50000 - 50000 C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 30000000 - 30000000 A
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 2000000 - 2000000 A
Fénylő zsoltina Serratula lycopifolia 12000 - 12000 A
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 5000 - 5000 C
Sziklai illatosmoha Mannia triandra 50 - 100 A
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 226.5 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 4077.03 18
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 226.5 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 7248.05 32
8160 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 226.5 1
6190 pannon sziklagyepek 2500 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 226.5 1
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 226.5 1
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 226.5 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 3397.52 15
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 226.5 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 1812.01 8
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 226.5 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 226.5 1
8310 nem látogatható barlangok 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 906.01 4
6410 kékperjés láprétek 226.5 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 226.5 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Keleti-Bakony. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20001
Letöltés dátuma: 2023-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.