Mórichelyi-halastavak

Miklósfai Mórichelyi-halastavak

Alapadatok

Terület neve
Miklósfai Mórichelyi-halastavak
Terület kódja
HUBF10001
Kiterjedés (ha)
649.33
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A mesterségesen kialakított halastavak kiváló élőhelyet jelentenek a vízimadarak számára mind a költési, mind a vonulási időszakban. A területen költ a fokozottan védett cigányréce is. A szikes mocsár- és lápréteken számos védett növényfaj (pl. orchideák) is található. A terület közel kétharmada vizes élőhely. A madarakat a területen vadászattal vagy más tevékenységgel zavarni tilos.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: bakcsó, barna rétihéja, cigányréce, fehér gólya, fekete gólya, fülemülesitke, jégmadár, rétisas, törpegém, kis vöcsök, tőkés réce.

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzés: A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület természetvédelmi célkitűzése az azon előforduló, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok költő-, vonuló és telelő állományainak, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, a fajok ökológiai szükségleteinek megfelelő és életfeltételeiket biztosító élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása, fenntartása, helyreállítása.

Specifikus célok:A terület fő célkitűzése:
•A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület kiemelkedő élőhelyi változatosságának, mozaikosságának biztosítása az optimális vízkormányzás és a terület természetvédelmi státuszával harmonizáló halgazdálkodás útján.
További célok és végrehajtandó feladatok:
•A terület vízellátásának és természeteshez közeli vízjárásának biztosítása a fészkelő vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően.
• A megmaradt vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátását biztosítani kell, különös tekintettel a terület ÉK-i részén lévő lápréten.
• A nádas foltok és a szegélynövényzet időbeni és térbeni változatosságának biztosítása a megfelelő időben történő vízkormányzás és kaszálás segítségével.
• A nyílt vízfelület, a hínárnövényzet és a változatos összetételű mocsári növényzet arányának területrészek szerinti fenntartása, optimalizálása, helyreállítása.
• Az inváziós növényfajok, így az idegenhonos aranyvessző fajok (Solidago spp.), a japánkeserűfű fajok (Reynoutria spp.) és az akác (Robinia pseudo-acacia) visszaszorítása.
• A fészkelési időszakban bekövetkező szélsőséges vízszintváltozások kivédése a töltéslábakon fészkelő fajok érdekében.
• Természetvédelmi céloknak megfelelő erdőgazdálkodás kialakítása.
• Az abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása.
There is no official conservation management plan.

Recommendations:
- ensure water supply of alkaline fens (with Eriophorum latifolium)
- grassland management against invasive species
(by grazing, cutting and removal of bushes)
- hunting, disturbance of birds is forbidden in the site

Veszélyeztető tényezők 

  • aktív halászat
  • idegenhonos invazív fajok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Bakcsó Nycticorax nycticorax 50 - 80 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 2 - 2 C
Fekete gólya Ciconia nigra 0 - 2 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 2 - 4 C
Törpegém Ixobrychus minutus 5 - 10 C
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon - D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 0 - 10 C
Jégmadár Alcedo atthis 5 - 10 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 700 - 2000 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 20 - 50 C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 5 - 30 C
Cigányréce Aythya nyroca 10 - 30 B
Fehér gólya Ciconia ciconia 1 - 1 D
Fekete gólya Ciconia nigra 20 - 30 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 15 C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 15 - 80 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Miklósfai Mórichelyi-halastavak. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf10001
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.