Mádi Kakas-hegy

Mádi-Kakas-hegy

Alapadatok

Terület neve
Mádi-Kakas-hegy
Terület kódja
HUAN21009
Kiterjedés (ha)
15.36
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium russicum 10 - 100 C
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 1231 - 1231 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 50 - 100 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 5.3
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.3
91H0 pannon molyhos tölgyesek 6.9

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Mádi-Kakas-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan21009
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.