Bózsva-patak

Bózsva-patak

Alapadatok

Terület neve
Bózsva-patak
Terület kódja
HUAN21007
Kiterjedés (ha)
832.25
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 20000 C
Sárgahasú unka Bombina variegata 1500 - 3500 C
Ingola Eudontomyzon spp. - A
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - D
Petényi márna Barbus meridionalis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Havasi cincér Rosalia alpina - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6430 üde-nedves magaskórósok 3.5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 122.5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 61.6
6510 üde magas füvű kaszálórétek 36.9
6440 ártéri mocsárrétek 124.1
9110 mészkerülő bükkösök 73.2
9130 szubmontán és montán bükkösök 124.6
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 0.2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bózsva-patak. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan21007
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.