Hernád-völgy és Sajóládi-erdő

Hernád-völgy és Sajóládi-erdő

Alapadatok

Terület neve
Hernád-völgy és Sajóládi-erdő
Terület kódja
HUAN20004
Kiterjedés (ha)
5038.17
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 5000 - 50000 C
Ingola Eudontomyzon spp. - D
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Magyar bucó Zingel zingel - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Német bucó Zingel streber - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Balin Aspius aspius - C
Homoki küllő Gobio kessleri - C
Petényi márna Barbus meridionalis - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 1000000 - 2000000 C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - C
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Csíkos szöcskeegér Sicista subtilis - B
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 753 - 753 B
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 183 3.6
6430 üde-nedves magaskórósok 23 1
91F0 keményfás ligeterdők 105 2.1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 23.2 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 39 15
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 37 3
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 821 16.3
6250 pannon löszsztyeppek 204 4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Hernád-völgy és Sajóládi-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20004
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.