Putnok-dombság

Putnoki-dombság

Alapadatok

Terület neve
Putnoki-dombság
Terület kódja
HUAN10002
Kiterjedés (ha)
7115.98
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Tipikus középhegységi lombhullató erdőségekkel borított táj, amely sok jellegzetes erdőlakó fajnak, köztük ragadozómadaraknak ad otthont. A térségben ma is meghatározóak a hagyományos földhasználati módok.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: császármadár (az egyik legjelentősebb magyarországi állomány), az uráli bagoly és a fehérhátú fakopáncs.

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: • A területen található császármadár (Bonasa bonasia), szürke küllő (Picus canus) és uráli bagoly (Strix uralensis) állományok megőrzése, illetve növelése. További célok és végrehajtandó intézkedések: • Az erdőtervezés során a jelölő fajok állományának megőrzése érdekében a terület erdeiben a természetközeli állapotú élőhelyfoltok megőrzését, az egyes területek erdőgazdálkodás alóli mentesítését, illetve a folyamatos erdőborítást biztosító, elegyes-vegyeskorú-mozaikos állományszerkezetet eredményező erdőkezelés felé történő elmozdulást kell biztosítani. • Őshonos fafajú, természetszerű állományokban csak természetes felújítás (felújítóvágás, szálalóvágás, szálalás) tervezhető. Idegenhonos fafajokkal elegyes erdőkben ugyancsak a természetes felújítások valamelyikét kell alkalmazni. • A nevelővágást (tisztítást, gyérítést), készletgondozó használatot, felújítóvágást, bontóvágást, szálalóvágást és szálalást az őshonos lombos elegyfafajok kíméletével (az idegenhonos fafajok rovására), az állományokon belül meglevő változatosság megőrzésével és bővítésével kell tervezni. Az idősebb, böhönc-jellegű faegyedek (hagyásfák, famatuzsálemek) és az odúlakó madarak számára kiemelt fontosságú odvas fák minden esetben visszahagyandók. • Növedékfokozó gyérítések, készletgondozó használatok, felújítóvágás, bontóvágás, szálalóvágás és szálalás tervezése esetén (őshonos lombos fafajokból) lábon álló és fekvő holtfa egy része mindenhol visszahagyandó a fehérhátú fakopáncs állományok megőrzése érdekében. • Tarvágásos véghasználat csak idegenhonos fafajú erdőrészletekben, vagy állományrészekben, maximum 3 ha kiterjedésben tervezhető. Az idegenhonos fafaj letermelése után mesterséges erdősítésre csak a potenciális erdőtársulás fő- és elegyfafajai tervezhetők, illetve használhatók. • A császármadár állományok megőrzése érdekében az erdőápolási munkák során az erősen cserjés aljú erdőfoltok meghagyása, valamint a vaddisznó állomány visszaszorítása szükséges. • A mezőgazdasági földhasználatra visszavezethető, a táplálékláncon keresztül ható vegyi terhelés kockázatának mérséklése, illetve megszüntetése. • A területen lévő középfeszültségű vezetékek és oszlopok madárvédelmi eszközökkel történő felszerelése. • A prioritás fajok esetében a fészkelőhelyek háborítatlanságát biztosítani kell a költési időszakban. • Minden prioritás faj esetében monitorozással nyomon kell követni az állományok változását.Management plan exists for the Kelemer Sphagnum Bogs Nature Conservation Area

Veszélyeztető tényezők 

  • erdőgazdálkodás módja
  • faültetvények erdészeti kezelése

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Örvös légykapó Ficedula albicollis 200 - 200 C
Kígyászölyv Circaetus gallicus 0 - 1 D
Fekete harkály Dryocopus martius 30 - 40 C
Erdei pacsirta Lullula arborea 1 - 2 D
Haris Crex crex 0 - 4 C
Uráli bagoly Strix uralensis 4 - 8 B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 6 - 8 D
Parlagi sas Aquila heliaca 0 - 1 D
Tövisszúró gébics Lanius collurio 250 - 250 C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 40 - 50 C
Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos 2 - 3 C
Hamvas küllő Picus canus 30 - 30 C
Darázsölyv Pernis apivorus 4 - 5 C
Császármadár Bonasa bonasia - A
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 50 - 50 C
Fekete gólya Ciconia nigra 0 - 2 C
Kis őrgébics Lanius minor - D
Lappantyú Caprimulgus europaeus - D
Kék galamb Columba oenas 20 - 30 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Putnoki-dombság. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan10002
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.