Domaházai Hangony-patak völgye

Domaházai Hangony-patak völgye

Alapadatok

Terület neve
Domaházai Hangony-patak völgye
Terület kódja
HUBN20021
Kiterjedés (ha)
1171.03
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 33.89 3.1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1.5 4.4
6430 üde-nedves magaskórósok 0.14 0.1
6440 ártéri mocsárrétek 41.3 4.4
6510 üde magas füvű kaszálórétek 27.4 2.8
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.75 0.1
9130 szubmontán és montán bükkösök 48.14 3.6
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 14.91 0.8
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 46.5 3.1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 0.52 0.1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 159.3 11.7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Domaházai Hangony-patak völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20021
Letöltés dátuma: 2021-04-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.