Bózsva-patak

Bózsva-patak

Alapadatok

Terület neve
Bózsva-patak
Terület kódja
HUAN21007
Kiterjedés (ha)
832.25
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 20000 C
Sárgahasú unka Bombina variegata 1500 - 3500 C
Ingola Eudontomyzon spp. - A
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - D
Petényi márna Barbus meridionalis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Havasi cincér Rosalia alpina - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 0.2
6430 üde-nedves magaskórósok 3.5
6440 ártéri mocsárrétek 124.1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 36.9
9110 mészkerülő bükkösök 73.2
9130 szubmontán és montán bükkösök 124.6
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 122.5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 61.6
91M0 pannon cseres-tölgyesek 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Bózsva-patak. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan21007
Letöltés dátuma: 2021-04-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.