Fajok, élőhelyek

(1A)Közösségi jelentőségű madárfajok - jelentős állományuk, illetve élőhelyük alapján jelölték ki a különleges madárvédelmi területeket, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre. Részletes lista lentebb, illetve a Madárvédelmi Irányelv teljes szövege a mellékletekkel letölthető pdf formában az Európai Bizottság oldaláról (I. melléklet).

(1B)Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok - jelentős állományuk, illetve élőhelyük alapján jelölték ki a különleges madárvédelmi területeket, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre. Lista letöltése pdf formátumban.

(2A)Közösségi jelentőségű állatfajok - azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek. E fajok jelentős állományainak vagy élőhelyeinek alapján jelölik ki a különleges természetmegőrzési területeket. Az Élőhelyvédelmi Irányelv teljes szövege letölthető pdf formátumban az Európai Bizottság oldaláról (II. melléklet állatfajai).

(2B)Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok - azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek, és amelyek megőrzéséért a Közösség kiemelt felelősséggel tartozik. E fajok jelentős állományainak vagy élőhelyeinek alapján jelölik ki a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket. Az Élőhelyvédelmi Irányelv teljes szövege letölthető pdf formátumban az Európai Bizottság oldaláról (II. melléklet állatfajai, *-gal jelölt fajok).

(3A)Közösségi jelentőségű növényfajok - azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek. E fajok jelentős állományainak vagy élőhelyeinek alapján jelölik ki a különleges természetmegőrzési területeket. Az Élőhelyvédelmi Irányelv teljes szövege letölthető pdf formátumban az Európai Bizottság oldaláról (II. melléklet növényfajai).

(3B)Kiemelt közösségi jelentőségű növényfajok - azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek, és amelyek megőrzéséért a Közösség kiemelt felelősséggel tartozik. E fajok jelentős állományainak vagy élőhelyeinek alapján jelölik ki a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket. Az Élőhelyvédelmi Irányelv teljes szövege letölthető pdf formátumban az Európai Bizottság oldaláról (II. melléklet növényfajai, *-gal jelölt fajok).

(4A)Közösségi jelentőségű élőhelytípusok - azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten az eltűnés veszélye fenyeget, vagy elterjedési területük zsugorodása, illetőleg eredendően korlátozott elterjedésük következtében kis területen lelhetők fel. Ezeknek az élőhelytípusok jelentős állományainak alapján jelölik ki a különleges természetmegőrzési területeket. Az Élőhelyvédelmi Irányelv teljes szövege letölthető pdf formátumban az Európai Bizottság oldaláról (I. melléklet). Külső link néhány élőhelyről, részletesebb leírással.

(4B)Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok - azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten eltűnés veszélye fenyeget, és amelyek megőrzéséért a Közösség különleges felelősséggel tartozik. Ezeknek az élőhelytípusok jelentős állományainak alapján jelölik ki a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket. Az Élőhelyvédelmi Irányelv teljes szövege letölthető pdf formátumban az Európai Bizottság oldaláról (I. melléklet, *-gal jelölt élőhelyek).

 

A termeszetvedelmikezeles.hu oldalon az egyes fajokról, élőhelyekről további leírások találhatók. Az oldal az "Összefogással természeti értékeink megőrzéséért" projekt keretén belül, a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

 

 

 

Közösségi jelentőségű madárfajok
Az oldal üzemeltetőjeként az MME a fenti listákból az 1/A és 1/B mellékletek részletes bemutatására vállalkozik. A listákból hazánkban előforduló fajok esetében az MME Magyarország madarai oldalán található fajleírásokhoz lehet ugrani. Az összefoglaló oldal és az adatbázis az "Égig érő tanterem" című, SH/4/10 kódszámú pályázat keretén belül, a Svájci-Magyar Együttműködési program társfinanszírozásával valósult meg.

BÚVÁRALAKÚAK (GAVIIFORMES)
Búvárfélék (Gaviidae)
Gavia stellata északi búvár
Gavia arctica sarki búvár
Gavia immer jeges búvár

VÖCSÖKALAKÚAK (PODICIPEDIFORMES)
Vöcsökfélék (Podicipedidae)
Podiceps auritus füles vöcsök

VIHARMADÁR-ALAKÚAK (PROCELLARIIFORMES)
Viharmadárfélék (Procellariidae)
Pterodroma madeira madeirái viharmadár
Pterodroma feae zöld-foki viharmadár
Bulweria bulwerii szalagos szerecsenhojsza
Calonectris diomedea mediterrán vészmadár
Puffinus mauretanicus baleári vészmadár
Puffinus yelkouan bukdosó vészmadár
Puffinus assimilis kis vészmadár
Viharfecskefélék (Hydrobatidae)
Pelagodroma marina fehérarcú viharfecske
Hydrobates pelagicus viharfecske
Oceanodroma leucorhoa villás viharfecske
Oceanodroma castro madeirai viharfecske

GÖDÉNYALAKÚAK (PELECANIFORMES)
Gödényfélék (Pelecanidae)
Pelecanus onocrotalus rózsás gödény
Pelecanus crispus borzas gödény
Kárókatonafélék (Phalacrocoracidae)
Phalacrocorax aristotelis desmarestii üstökös kárókatona desmarestii alfaja
Phalacrocorax pygmeus kis kárókatona

GÓLYAALAKÚAK (CICONIIFORMES)
Gémfélék (Ardeidae)
Botaurus stellaris bölömbika
Ixobrychus minutus törpegém
Nycticorax nycticorax bakcsó
Ardeola ralloides üstökösgém
Egretta garzetta kis kócsag
Egretta alba nagy kócsag
Ardea purpurea vörös gém
Gólyafélék (Ciconidae)
Ciconia nigra fekete gólya
Ciconia ciconia fehér gólya
Íbiszfélék (Threskiornithidae)
Plegadis falcinellus batla
Platalea leucorodia kanalasgém

FLAMINGÓALAKÚAK (PHOENICOPTERIFORMES)
Flamingófélék (Phoenicopteridae)
Phoenicopterus ruber rózsás flamingó

LÚDALAKÚAK (ANSERIFORMES)
Récefélék (Anatidae)
Cygnus columbianus bewickii kis hattyú bewickii alfaja
Cygnus cygnus énekes hattyú
Anser albifrons flavirostris nagy lilik flavirostris alfaja
Anser erythropus kis lilik
Branta leucopsis apácalúd
Branta ruficollis vörösnyakú lúd
Tadorna ferruginea vörös ásólúd
Marmaronetta angustirostris márványos réce
Aythya nyroca cigányréce
Polysticta stelleri Steller-pehelyréce
Mergus albellus kis bukó
Oxyura leucocephala kékcsőrű réce

SÓLYOMALAKÚAK (FALCONIFORMES)
Halászsasfélék (Pandionidae)
Pandion haliaetus halászsas
Vágómadárfélék (Accipitridae)
Pernis apivorus darázsölyv
Elanus caeruleus kuhi
Milvus migrans barna kánya
Milvus milvus vörös kánya
Haliaeetus albicilla rétisas
Gypaetus barbatus saskeselyű
Neophron percnopterus dögkeselyű
Gyps fulvus fakó keselyű
Aegypius monachus barátkeselyű
Circaetus gallicus kígyászölyv
Circus aeruginosus barna rétihéja
Circus cyaneus kékes rétihéja
Circus macrourus fakó rétihéja
Circus pygargus hamvas rétihéja
Accipiter gentilis arrigonii héja arrigonii alfaja
Accipiter nisus granti karvaly granti alfaja
Accipiter brevipes kis héja
Buteo rufinus pusztai ölyv
Aquila pomarina békászó sas
Aquila clanga fekete sas
Aquila heliaca parlagi sas
Aquila adalberti ibériai sas
Aquila chrysaetos szirti sas
Hieraaetus pennatus törpesas
Hieraaetus fasciatus héjasas
Sólyomfélék (Falconidae)
Falco naumanni fehérkarmú vércse
Falco vespertinus kék vércse
Falco columbarius kis sólyom
Falco eleonorae Eleonóra-sólyom
Falco biarmicus Feldegg-sólyom
Falco cherrug kerecsensólyom
Falco rusticolus északi sólyom
Falco peregrinus vándorsólyom

TYÚKALAKÚAK (GALLIFORMES)
Fajdfélék (Tetraonidae)
Bonasa bonasia császármadár
Lagopus mutus pyrenaicus havasi hófajd pyrenaicus alfaja
Lagopus mutus helveticus havasi hófajd helveticus alfaja
Tetrao tetrix tetrix nyírfajd tetrix alfaja
Tetrao urogallus siketfajd
Fácánfélék (Phasianidae)
Alectoris graeca szirti fogoly
Alectoris barbara barnanyakú szirtifogoly
Perdix perdix italica fogoly italica alfaja
Perdix perdix hispaniensis fogoly hispaniensis alfaja

DARUALAKÚAK (GRUIFORMES)
Guvatfürjfélék (Turnicidae)
Turnix sylvatica guvatfürj
Darufélék (Gruidae)
Grus grus daru
Guvatfélék (Rallidae)
Porzana porzana pettyes vízicsibe
Porzana parva kis vízicsibe
Porzana pusilla törpevízicsibe
Crex crex haris
Porphyrio porphyrio kék fú
Fulica cristata bütykös szárcsa
Túzokfélék (Otitidae)
Tetrax tetrax reznek
Chlamydotis undulata galléros túzok
Otis tarda túzok

LILEALAKÚAK (CHARADRIIFORMES)
Gulipánfélék (Recurvirostridae)
Himantopus himantopus gólyatöcs
Recurvirostra avosetta gulipán
Ugartyúkfélék (Burhinidae)
Burhinus oedicnemus ugartyúk
Székicsérfélék (Glareolidae)
Cursorius cursor futómadár
Glareola pratincola székicsér
Lilefélék (Charadriidae)
Charadrius alexandrinus széki lile
Charadrius morinellus havasi lile
Pluvialis apricaria aranylile
Hoplopterus spinosus tüskés bíbic
Szalonkafélék (Scolopacidae)
Calidris alpina schinzii havasi partfutó schinzii alfaja
Philomachus pugnax pajzsoscankó
Gallinago media nagy sárszalonka
Limosa lapponica kis goda
Numenius tenuirostris vékonycsőrű póling
Tringa glareola réti cankó
Xenus cinereus terekcankó
Phalaropus lobatus vékonycsőrű víztaposó
Sirályfélék (Laridae)
Larus melanocephalus szerecsensirály
Larus genei vékonycsőrű sirály
Larus audouinii korallsirály
Larus minutus kis sirály
Csérfélék (Sternidae)
Gelochelidon nilotica kacagócsér
Sterna caspia lócsér
Sterna sandvicensis kenti csér
Sterna dougallii rózsás csér
Sterna hirundo küszvágó csér
Sterna paradisaea sarki csér
Sterna albifrons kis csér
Chlidonias hybridus fattyúszerkő
Chlidonias niger kormos szerkő
Alkafélék (Alcidae)
Uria aalge ibericus lumma ibericus alfaja

PUSZTAITYÚK-ALAKÚAK (PTEROCLIFORMES)
Pusztaityúkfélék (Pteroclididae)
Pterocles orientalis feketehasú pusztaityúk
Pterocles alchata nyílfarkú pusztaityúk

GALAMBALAKÚAK (COLUMBIFORMES)
Galambfélék (Columbidae)
Columba palumbus azorica örvös galamb azorica alfaja
Columba trocaz madeirai babérgalamb
Columba bollii szürkefejő babérgalamb
Columba junoniae fehérfarkú babérgalamb

BAGOLYALAKÚAK (STRIGIFORMES)
Bagolyfélék (Strigidae)
Bubo bubo uhu
Nyctea scandiaca hóbagoly
Surnia ulula karvalybagoly
Glaucidium passerinum törpekuvik
Strix nebulosa szakállas bagoly
Strix uralensis uráli bagoly
Asio flammeus réti fülesbagoly
Aegolius funereus gatyáskuvik

LAPPANTYÚALAKÚAK (CAPRIMULGIFORMES)
Lappantyúfélék (Caprimulgidae)
Caprimulgus europaeus lappantyú

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK (APODIDAE)
Sarlósfecskefélék (Apodidae)
Apus caffer kaffersarlósfecske

SZALAKÓTA-ALAKÚAK (CORACIIFORMES)
Jégmadárfélék (Alcedinidae)
Alcedo atthis jégmadár
Szalakótafélék (Coraciidae)
Coracias garrulus szalakóta

HARKÁLYALAKÚAK (PICIFORMES)
Harkályfélék (Picidae)
Picus canus hamvas küllő
Dryocopus martius fekete harkály
Dendrocopos major canariensis nagy fakopáncs canariensis alfaja
Dendrocopos major thanneri nagy fakopáncs thanneri alfaja
Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs
Dendrocopos medius közép fakopáncs
Dendrocopos leucotos fehérhátú fakopáncs
Picoides tridactylus háromujjú hőcsik

VERÉBALAKÚAK (PASSERIFORMES)
Pacsirtafélék (Alaudidae)
Chersophilus duponti vékonycsőrű pacsirta
Melanocorypha calandra kalandrapacsirta
Calandrella brachydactyla szikipacsirta
Galerida theklae kövi pacsirta
Lullula arborea erdei pacsirta
Billegetifélék (Motacillidae)
Anthus campestris parlagi pityer
Ökörszemfélék (Troglodytidae)
Troglodytes troglodytes fridariensis ökörszem fridariensis alfaja
Rigófélék (Turdidae)
Luscinia svecica kékbegy
Saxicola dacotiae kanári csuk
Oenanthe leucura kormos hantmadár
Oenanthe cypriaca ciprusi hantmadár
Oenanthe pleschanka apácahantmadár
Poszátafélék (Sylviidae)
Acrocephalus melanopogon fülemülesitke
Acrocephalus paludicola csíkosfejű nádiposzáta
Hippolais olivetorum olívgeze
Sylvia sarda szardíniái poszáta
Sylvia undata bujkáló poszáta
Sylvia melanothorax ciprusi poszáta
Sylvia rueppelli feketetorkú poszáta
Sylvia nisoria karvalyposzáta
Légykapófélék (Muscicapidae)
Ficedula parva kis légykapó
Ficedula semitorquata félörvös légykapó
Ficedula albicollis örvös légykapó
Cinegefélék (Paridae)
Parus ater cypriotes fenyvescinege cypriotes alfaja
Csuszkafélék (Sittidae)
Sitta krueperi török csuszka
Sitta whiteheadi korzikai csuszka
Fakuszfélék (Certhiidae)
Certhia brachydactyla dorotheae rövidkarmú fakusz dorotheae alfaja
Gébicsfélék (Laniidae)
Lanius collurio tövisszúró gébics
Lanius minor kis őrgébics
Lanius nubicus álarcos gébics
Varjúfélék (Corvidae)
Pyrrhocorax pyrrhocorax havasi varjú
Pintyfélék (Fringillidae)
Fringilla coelebs ombriosa erdei pinty ombriosa alfaja
Fringilla teydea kék pinty
Loxia scotica skót keresztcsőrű
Bucanetes githagineus trombitás sivatagipinty
Pyrrhula murina azori süvöltő
Sármányfélék (Emberizidae)
Emberiza cineracea szürke sármány
Emberiza hortulana kerti sármány
Emberiza caesia rozsdás sármány

 

 

Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok
A listából hazánkban előforduló fajok esetében az MME Magyarország madarai oldalán található fajleírásokhoz lehet ugrani. Az összefoglaló oldal és az adatbázis az "Égig érő tanterem" című, SH/4/10 kódszámú pályázat keretén belül, a Svájci-Magyar Együttműködési program társfinanszírozásával valósult meg.

BÚVÁRALAKÚAK (GAVIIFORMES)
Búvárfélék (Gaviidae)
Gavia adamsii fehércsőrű búvár

VÖCSÖKALAKÚAK (PODICIPEDIFORMES)
Vöcsökfélék (Podicipedidae)
Tachybaptus ruficollis kis vöcsök
Podiceps cristatus búbos vöcsök
Podiceps grisegena vörösnyakú vöcsök
Podiceps nigricollis feketenyakú vöcsök

VIHARMADÁR-ALAKÚAK (PROCELLARIIFORMES)
Viharmadárfélék (Procellariidae)
Fulmarus glaciális sirályhojsza
Puffinus gravis nagy vészmadár
Puffinus griseus szürke vészmadár
Puffinus puffinus atlanti vészmadár
Viharfecskefélék (Hydrobatidae)
Oceanites oceanicus Wilson-viharfecske

GÖDÉNYALAKÚAK (PELECANIFORMES)
Szulafélék (Sulidae)
Morus bassanus szula
Kárókatonafélék (Phalacrocoracidae)
Phalacrocorax carbo kárókatona
Phalacrocorax aristotelis üstökös kárókatona

GÓLYAALAKÚAK (CICONIIFORMES)
Gémfélék (Ardeidae)
Bubulcus ibis pásztorgém
Ardea cinerea szürke gém

LÚDALAKÚAK (ANSERIFORMES)
Récefélék (Anatidae)
Cygnus olor bütykös hattyú
Anser fabalis vetési lúd
Anser brachyrhynchus rövidcsőrű lúd
Anser albifrons nagy lilik
Anser anser nyári lúd
Branta bernicla örvös lúd
Tadorna tadorna bütykös ásólúd
Anas penelope fütyülő réce
Anas strepera kendermagos réce
Anas crecca csörgő réce
Anas platyrhynchos tőkés réce
Anas acuta nyílfarkú réce
Anas querquedula böjti réce
Anas clypeata kanalas réce
Netta rufina üstökösréce
Aythya ferina barátréce
Aythya fuligula kontyos réce
Aythya marila hegyi réce
Somateria mollissima pehelyréce
Somateria spectabilis cifra pehelyréce
Clangula hyemalis jegesréce
Melanitta nigra fekete réce
Melanitta fusca füstös réce
Bucephala clangula kerceréce
Mergus serrator örvös bukó
Mergus merganser nagy bukó

SÓLYOMALAKÚAK (FALCONIFORMES)
Vágómadárfélék (Accipitridae)
Accipiter gentilis héja
Accipiter nisus karvaly
Buteo buteo egerészölyv
Buteo lagopus gatyás ölyv
Sólyomfélék (Falconidae)
Falco tinnunculus vörös vércse
Falco subbuteo kabasólyom

TYÚKALAKÚAK (GALLIFORMES)
Fácánfélék (Phasianidae)
Coturnix coturnix fürj

DARUALAKÚAK (GRUIFORMES)
Darufélék (Gruidae)
Anthropoides virgo pártás daru
Guvatfélék (Rallidae)
Rallus aquaticus guvat
Gallinula chloropus vízityúk
Fulica atra szárcsa

LILEALAKÚAK (CHARADRIIFORMES)
Csigaforgatófélék (Haematopodidae)
Haematopus ostralegus csigaforgató
Székicsérfélék (Glareolidae)
Glareola nordmanni feketeszárnyú székicsér
Lilefélék (Charadriidae)
Charadrius dubius kis lile
Charadrius hiaticula parti lile
Charadrius leschenaultii sivatagi lile
Pluvialis squatarola ezüstlile
Vanellus vanellus bíbic
Chettusia leucura fehérfarkú lilebíbic
Szalonkafélék (Scolopacidae)
Calidris canutus sarki partfutó
Calidris alba fenyérfutó
Calidris minuta apró partfutó
Calidris temminckii Temminck-partfutó
Calidris maritima tengeri partfutó
Calidris ferruginea sarlós partfutó
Calidris alpina havasi partfutó
Limicola falcinellus sárjáró
Lymnocryptes minimus kis sárszalonka
Gallinago gallinago sárszalonka
Scolopax rusticola erdei szalonka
Limosa limosa nagy goda
Numenius phaeopus kis póling
Numenius arquata nagy póling
Tringa erythropus füstös cankó
Tringa totanus piroslábú cankó
Tringa stagnatilis tavi cankó
Tringa nebularia szürke cankó
Tringa ochropus erdei cankó
Actitis hypoleucos billegetőcankó
Arenaria interpres kőforgató
Phalaropus fulicarius laposcsőrű víztaposó
Halfarkasfélék (Stercorariidae)
Stercorarius pomarinus szélesfarkú halfarkas
Stercorarius parasiticus ékfarkú halfarkas
Stercorarius longicaudus nyílfarkú halfarkas
Stercorarius skua nagy halfarkas
Sirályfélék (Laridae)
Larus ichthyaetus halászsirály
Larus ridibundus dankasirály
Larus canus viharsirály
Larus fuscus heringsirály
Larus argentatus ezüstsirály
Larus cachinnans sárgalábú sirály
Larus hyperboreus jeges sirály
Larus marinus dolmányos sirály
Rissa tridactyla csüllő
Csérfélék (Sternidae)
Chlidonias leucopterus fehérszárnyú szerkő
Alkafélék (Alcidae)
Uria aalge lumma
Alca torda alka
Cepphus grylle fekete lumma
Alle alle alkabukó
Fratercula arctica lunda

GALAMBALAKÚAK (COLUMBIFORMES)
Galambfélék (Columbidae)
Columba oenas kék galamb
Columba palumbus örvös galamb
Streptopelia decaocto balkáni gerle
Streptopelia turtur vadgerle

KAKUKKALAKÚAK (CUCULIFORMES)
Kakukkfélék (Cuculidae)
Clamator glandarius szajkókakukk
Cuculus canorus kakukk

BAGOLYALAKÚAK (STRIGIFORMES)
Gyöngybagolyfélék (Tytonidae)
Tyto alba gyöngybagoly
Bagolyfélék (Strigidae)
Otus scops füleskuvik
Asio otus erdei fülesbagoly

LAPPANTYÚALAKÚAK (CAPRIMULGIFORMES)
Lappantyúfélék (Caprimulgidae)
Caprimulgus ruficollis rozsdásnyakú lappantyú

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK (APODIDAE)
Sarlósfecskefélék (Apodidae)
Apus apus sarlósfecske
Apus paliidus halvány sarlósfecske
Apus melba havasi sarlósfecske

SZALAKÓTAALAKÚAK (CORACIIFORMES)
Gyurgyalagfélék (Meropidae)
Merops apiaster gyurgyalag
Bankafélék (Upupidae)
Upupa epops búbosbanka

HARKÁLYALAKÚAK (PICIFORMES)
Harkályfélék (Picidae)
Jynx torquilla nyaktekercs

VERÉBALAKÚAK (PASSERIFORMES)
Pacsirtafélék (Alaudidae)
Galerida cristata búbospacsirta
Alauda arvensis mezei pacsirta
Eremophila alpestris havasi fülespacsirta
Fecskefélék (Hirundinidae)
Riparia riparia partifecske
Ptyonoprogne rupestris szirti fecske
Hirundo rustica füsti fecske
Hirundo daurica vörhenyes fecske
Delichon urbica molnárfecske
Billegetőfélék (Motacillidae)
Anthus trivialis erdei pityer
Anthus pratensis réti pityer
Anthus cervinus rozsdástorkú pityer
Anthus petrosus parti pityer
Anthus spinoletta havasi pityer
Motacilla flava sárga billegető
Motacilla citreola citrombillegető
Motacilla cinerea hegyi billegető
Motacilla alba barázdabillegető
Csonttollúfélék (Bombycillidae)
Bombycilla garrulus csonttollú
Vízirigófélék (Cinclidae)
Cinclus cinclus vízirigó
Ökörszemfélék (Troglodytidae)
Troglodytes troglodytes ökörszem
Szürkebegyfélék (Prunellidae)
Prunella modularis erdei szürkebegy
Prunella coliaris havasi szürkebegy
Rigófélék (Turdidae)
Cercotrichas galactotes tüskebujkáló
Erithacus rubecula vörösbegy
Luscinia luscinia nagy fülemüle
Luscinia megarhynchos fülemüle
Tarsiger cyanurus kékfarkú
Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú
Phoenicurus phoenicurus kerti rozsdafarkú
Saxicola rubetra rozsdás csuk
Saxicola torquata cigánycsuk
Oenanthe isabellina pusztai hantmadár
Oenanthe oenanthe hantmadár
Oenanthe hispanica déli hantmadár
Monticola saxatilis kövirigó
Monticola solitarius kék kövirigó
Turdus torquatus örvös rigó
Turdus merula fekete rigó
Turdus pilaris fenyőrigó
Turdus philomelos énekes rigó
Turdus iliacus szőlőrigó
Turdus viscivorus léprigó
Poszátafélék (Sylviidae)
Cettia cetti berki poszáta
Locustella naevia réti tücsökmadár
Locustella fluviatilis berki tücsökmadár
Locustella luscinioides nádi tücsökmadár
Acrocephalus schoenobaenus foltos nádiposzáta
Acrocephalus agricola rozsdás nádiposzáta
Acrocephalus dumetorum berki nádiposzáta
Acrocephalus palustris énekes nádiposzáta
Acrocephalus scirpaceus cserregő nádiposzáta
Acrocephalus arundinaceus nádirigó
Hippolais paliida halvány geze
Hippolais icterina kerti geze
Hippolais polyglotta déli geze
Sylvia conspicillata törpeposzáta
Sylvia cantillans bajszos poszáta
Sylvia melanocephala kucsmás poszáta
Sylvia hortensis dalos poszáta
Sylvia curruca kis poszáta
Sylvia communis mezei poszáta
Sylvia borin kerti poszáta
Sylvia atricapilla barátposzáta
Phylloscopus trochiloides sárga füzike
Phylloscopus borealis északi füzike
Phylloscopus proregulus királyfüzike
Phylloscopus inornatus vándorfüzike
Phylloscopus bonelli Bonelli-füzike
Phylloscopus sibilatrix sisegő füzike
Phylloscopus collybita csilpcsalpfüzike
Phylloscopus trochilus fitiszfüzike
Regulus regulus sárgafejű királyka
Regulus ignicapillus tüzesfejű királyka
Légykapófélék (Muscicapidae)
Muscicapa striata szürke légykapó
Ficedula hypoleuca kormos légykapó
Őszapófélék (Aegithalidae)
Aegithalos caudatus őszapó
Cinegefélék (Paridae)
Parus ater fenyvescinege
Parus caeruleus kék cinege
Hajnalmadárfélék (Tichodromadidae)
Tichodroma muraria hajnalmadár
Fakuszfélék (Certhiidae)
Certhia familiaris hegyi fakusz
Függőcinegefélék (Remizidae)
Remiz pendulinus függőcinege
Sárgarigófélék (Oriolidae)
Oriolus oriolus sárgarigó
Gébicsfélék (Laniidae)
Lanius excubitor nagy őrgébics
Lanius senator vörösfejű gébics
Varjúfélék (Corvidae)
Nucifraga caryocatactes fenyőszajkó
Corvus monedula csóka
Corvus frugilegus vetési varjú
Seregélyfélék (Sturnidae)
Sturnus vulgaris seregély
Sturnus roseus pásztormadár
Pintyfélék (Fringillidae)
Fringilla coelebs erdei pinty
Fringilla montifringilla fenyőpinty
Serinus serinus csicsörke
Serinus citrinella citromcsicsörke
Carduelis chloris zöldike
Carduelis carduelis tengelic
Carduelis spinus csíz
Carduelis cannabina kenderike
Carduelis flavirostris sárgacsőrű kenderike
Carduelis flammea zsezse
Carduelis hornemanni szürke zsezse
Loxia leucoptera szalagos keresztcsőrű
Loxia curvirostra keresztcsőrű
Loxia pytyopsittacus nagy keresztcsőrű
Carpodacus erythrinus karmazsinpirók
Pinicola enucleator nagy pirók
Pyrrhula pyrrhula süvöltő
Coccothraustes coccothraustes meggyvágó
Sármányfélék (Emberizidae)
Calcarius lapponicus sarkantyús sármány
Plectrophenax nivalis hósármány
Emberiza leucocephalos fenyősármány
Emberiza citrinella citromsármány
Emberiza cirlus sövénysármány
Emberiza cia bajszos sármány
Emberiza cineracea szürke sármány
Emberiza rustica erdei sármány
Emberiza pusilla törpesármány
Emberiza aureola aranyos sármány
Emberiza schoeniclus nádi sármány
Emberiza melanocephala kucsmás sármány
Miliaria calandra sordély