Kőszegi-hegység

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kőszegi-hegység
Terület kódja
huon20002
Kiterjedés (ha)
4018.23
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 02:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 414 - 414 egyed C
Kövi rák Austropotamobius torrentium - B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Sárgahasú unka Bombina variegata 500 - 1000 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 10 - 20 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 50 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 56,06 1,4
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 19,34 0,5
9110 mészkerülő bükkösök 13,96 0,3
9130 szubmontán és montán bükkösök 1132,21 27,5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 0,6 0,02
6410 kékperjés láprétek 2,96 0,07
6510 üde magas füvű kaszálórétek 17,65 0,4
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 5,37 0,1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1186,56 28,8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/huon20002 Letöltés dátuma: 2019-12-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.