Közép-Tisza

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Közép-Tisza
Terület kódja
huhn20015
Kiterjedés (ha)
14235.59
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - B
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - B
Balin Aspius aspius - B
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - B
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - B
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Garda Pelecus cultratus - B
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - B
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Német bucó Zingel streber - C
Magyar bucó Zingel zingel - B
Vöröshasú unka Bombina bombina - A
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 500 - 5000 egyed C
Eurázsiai hód Castor fiber - C
Közönséges vidra Lutra lutra 50 - 100 egyed C
Tavi denevér Myotis dasycneme 2000 - 3000 egyed B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2200 10
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 150 1
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 280 2
6440 ártéri mocsárrétek 2600 20
91F0 keményfás ligeterdők 200 2
1530 pannon szikesek 700 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/huhn20015 Letöltés dátuma: 2019-09-21
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.