Központi-Gerecse

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Központi-Gerecse
Terület kódja
hudi20030
Kiterjedés (ha)
5911.50
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Magyarföldi husáng Ferula sadleriana 101 - 250 egyed B
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 30 - 30 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 5000 - 5000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 10000 - 10000 egyed C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 201 - 500 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 51 - 100 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 501 - 1000 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 201 - 500 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 501 - 1000 egyed C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 21 - 50 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 10 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 201 - 500 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 59,12 1
6190 pannon sziklagyepek 118,23 2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 118,23 2
6430 üde-nedves magaskórósok 59,12 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 59,12 1
8310 nem látogatható barlangok 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 295,58 5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 118,23 2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 236,46 4
6250 pannon löszsztyeppek 59,12 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 886,73 15
91H0 pannon molyhos tölgyesek 532,04 9
91M0 pannon cseres-tölgyesek 3546,9 60

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20030 Letöltés dátuma: 2019-12-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.