Börzsöny

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Börzsöny
Terület kódja
hudi20008
Kiterjedés (ha)
30401.22
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 101 - 250 egyed C
Magyarföldi husáng Ferula sadleriana 200 - 200 egyed A
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 501 - 1000 egyed C
Kövi rák Austropotamobius torrentium 1500 - 1500 egyed A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1000 - 1500 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 10001 - 20000 egyed C
Remetebogár Osmoderma eremita - D
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides 1001 - 10000 egyed C
Havasi cincér Rosalia alpina 5001 - 10000 egyed B
Petényi márna Barbus petenyi 5000 - 10000 egyed A
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 30 - 30 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 101 - 500 egyed C
Közönséges hiúz Lynx lynx - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 20 - 100 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 501 - 1000 egyed B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis 501 - 1000 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 20 - 100 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 501 - 1000 egyed B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1520,06 5
6190 pannon sziklagyepek 608,02 2
6430 üde-nedves magaskórósok 912,04 3
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 912,04 3
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 304,01 1
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 15,2 0,05
8230 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 608,02 2
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 1520,06 5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 304,01 1
9110 mészkerülő bükkösök 5168,21 17
9130 szubmontán és montán bükkösök 2736,11 9
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 304,01 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 6992,28 23
91M0 pannon cseres-tölgyesek 7600,31 25

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudi20008 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.