Tevékenységek

Projekt tevékenységek

2013. április 30.

1. tevékenység (zoológia)

Halfajok monitorizása

A projektben tervezett vizsgálatok során célunk a nehezen monitorozható és kevéssé ismert állománynagyságú jelölő fajok (balin, réti csík, szivárványos ökle, vágó csík, lápi póc, petényi márna) felmérése. A monitoring fejlesztés eleme a genetikai vizsgálatok kiváltása egyszerűbb, költséghatékonyabb módszerekkel (pl. modern [pikkely]morfometriai eljárásokkal). A tevékenység felelőse a SZIE Halgazdálkodási Tanszék.

Kétéltű- és hüllőfajok monitorozása

A vizes élőhelyekhez kötődő kétéltűek és hüllők közül olyan fajok felmérését tervezzük, melyeknek térképezésébe az önkéntes megfi gyelők is bekapcsolódhatnak az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztály szakmai irányításával. Kiemelt figyelmet kap a még gyakorinak mondható, de egyre fogyatkozó állományú mocsári teknős.

Erdei és vizes élőhelyek madarainak monitorozása

Az erdei és vizes élőhelyeken fészkelő madarak állományainak felmérése a Natura 2000 területek állapotának megismeréséhez nélkülözhetetlen. Az MME Monitoring Központ szakmai irányításával 2013. évben indulnak a 23 madárfajt célzó felmérések, melyek hozzájárulnak a megfelelő kezelési előírások későbbi kialakításához.

Denevérek monitorozása

A projektben kiválasztott denevérfajok: nyugati piszedenevér, nagyfülű denevér, horgasszőrű denevér, nimfadenevér, Brandt-denevér, bajuszos denevér, rőt koraidenevér, óriás koraidenevér, tavi denevér, vízi denevér az Élőhelyvédelmi Irányelv II. és IV.  mellékletén szerepelnek, s hazai állományaikról nem rendelkezünk pontos adatokkal. A vizsgálatokat olyan új módszerek használatával tervezzük, mint pl. az ultrahangos fajhatározás. A tevékenység szakmai irányítását az MME Emlősvédelmi Szakosztálya végzi.

Emlős ragadozó monitoring
Az emlős ragadozó fajok társulásokban betöltött szerepe mind a ritka, védett, közösségi jelentőségű, mind a közönséges fajok esetében nagyon fontos. A projekt során öt ragadozó emlős faj (hiúz, farkas, vidra, vadmacska, molnárgörény) részletes felmérése, valamint a gyakori fajok (róka, borz, aranysakál) állománybecslése fog megvalósulni. Ezt tevékenységet a SZIE Vadvilág Megőrzési Intézet végzi.
 

2. tevékenység (növényzet)
 

Növényfajok felmérése

A projekt keretén belül kijelölt két mintaterület, a Mátra és a Kiskunság európai szinten is jelentős jelölő növényfajainak felmérésével tudunk információt szolgáltatni a mintaprojektek megalapozásához. A tevékenységet a SZIE Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszéke végzi.

Erdőmonitorozás

A Natura 2000 erdők monitorozása projektelemben a korábbi módszerek és az új kutatási eredmények harmonizálását, valamint egy továbbfejlesztett monitorozó módszer bevezetését és oktatását fogjuk elvégezni. A felmérések egy részét a  fokozottan védett erdőrezervátumainkban indítjuk el. Az itt nyert eredmények viszonyítási alapot nyújtanak a gazdálkodás alatt álló erdők természetvédelmi állapotának értékeléséhez. A tevékenységet az MTA Ökológiai Kutatóközpont végzi.

Élőhelyváltozások trendanalízise

Az ország növényzet-alapú természeti tőkéje évi 0,5 %-kal fogy. Az élőhelyváltozások trendelemzése projektelemben 19 Natura 2000, ill. egyéb kiemelt jelentőségű hazai élőhely időbeli változásának nyomon követését tűztük ki célul az utóbbi 50 évre visszamenőleg, de visszatekintve az elmúlt két évszázadban lezajlott élőhely csökkenésre is. A tevékenységet az MTA Ökológiai Kutatóközpont végzi.

Holtfa felmérések

Az erdei fajok közel kétharmada (elsősorban gomba és ízeltlábú közösségek, valamint mohák, madár és denevérfajok) kötődik a korhadó faanyaghoz életciklusa során. A projekt keretében 500 Északi-középhegységi erdőterület felmérése alapján

jellemezzük a gazdasági erdőkben a holtfa mennységét és minőségét, valamint feltárjuk a holtfán megjelenő moha- és gombaközösség összetételét. A tevékenységet az MTA Ökológiai Kutatóközpont végzi.

Vadhatás-vizsgálatok

A hazai szakmai közvélekedésben az erdők állapota és az erdők felújulása kapcsán kiemelten hangsúlyt kap a vadászható patás fajaink (gímszarvas, őz, vaddisznó) negatív szerepe. Bár sokan sokat beszélnek róla, alig van hazánkban olyan kutatás, ami a nagytestű növényevők tényleges hatásait írja le. A projekt egyik célja egy vadhatást felmérő modul kidolgozása és beépítése az erdőállapot felmérésekbe. Ezt tevékenységet a SZIE Vadvilág Megőrzési Intézet végzi.

 

3. és 4. tevékenység (tervezés és tesztelés)
 

Fenntartási tervek készítése és mintaterületeken történő tesztelése

A projekt során gyűjtött adatok felhasználásával a Mátra és Kiskunság 12 Natura 2000 területére készítünk fenntartási terveket. Az ezekben kidolgozott földhasználati ajánlásgyűjtemény a lehető legszélesebb körben (pl. mező-, erdő- és vadgazdálkodás) öleli fel a biodiverzitás megőrzésében kulcsszerepet játszó tevékenységeket. A kezelési előírásokat a két mintaterületünkön kb. 250-250 hektáron élőhely-kezelési mintaprojektek során ökológiai és gazdasági szempontból teszteljük is. A tevékenységeket a SZIE Környezet és Tájgazdálkodási Intézete végzi.

 

5. és 6 tevékenység

Nyilvánosság és projektmenedzsment

A projekt konzorciumát az MME vezeti, és látja el a projektmenedzsmenttel és nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat.