A "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" SH/4/8 projekt előrehaladásának összefoglalása, 2015

2016. 03. 23., sze – 00:00

A projekt a terveknek megfelelően zajlott 2015-ben is. A biológiai monitoring projektben kidolgozott módszertanai a Földművelésügyi Minsiztérium asztalán várnak jóváhagyásra, de az adatgyűjtések folytatódtak az évben. Az adatgyűjtéssel érintett területek jelentősen növekedtek (összesen 960 000 ha), itt új, jó minőségű adatokat sikerült gyűjteni.

A 12 Natura 2000 terület elkészült fenntartási terveit sikeresen vitattuk meg az érintettekkel (áprilisban a Kiskunsági területek esetén, júliusban a Mátrában), részvételi tervezés fórumok során, több helyszínen. A tervváltozatokat a projekt honlapján tettük elérhetővé (kiskunsági és mátrai tervek), de az érintetteknek a fórumokon kézhez kaphatták a kinyomtatott példányokat is. A fórumokat a helyi média képviselői is felkeresték (http://www.kiskorostv.hu/hirek.php?hirid=1653).

Az elkészült fenntartási tervek muníciót szolgáltattak a mintaterületek gyakorlati kezelési kisérleteihez (mintaterületi tesztelés, 4. tevékenység). Ezeken a területeken külön monitoring tevékenység folyik, az alapadatok felvételezése megtörtént, az első jelentések elkészültek a Mátrában és a Kiskunságban. Az állami természetvédelem Természetvédelmi Információs Rendszerével való adatátvitel informatikai hátterének fejlesztése megkezdődött.

A projekt kommunikációs tevékenységeket megerősítettük 2015-ben. Minden Sváci-Magyar Együttműködési Programból finanszírozott természetvédelmi projekt eredményeinek bemutatására és összevetésére konferenciát szerveztünk az I. Nemzetközi Természetvédelmi Fesztivál kísérőrendezvényeként Gödöllőn, 2015.05.15-én (http://natura.2000.hu/hu/csoportok/projektblog/termeszetvedelmi-tamogatasok-svajcbol). További kommunikációs lépések voltak a falugazdászok és agrár szaktanácsadók számára tartott képzések és elkészített kiadványok, melyek segítségével ismertettük az agrár-környezetvédelmi kifizetések rendszerét, benne a projekt által 2013-ban kidolgozott és szakigazgatás által elfogadott javaslattal. 1700 szakértőt személyesen sikerült képezni a projekt által elkészített anyagok segítségével az agrár biodiverzitás negatív tredjeinek elkerülése érdekében. A korábban elkészült Terepi madárhatározó gazdálkodóknak kiadvány ötletétől vezérelve két hasonló terepi határozók kivitelezését kezdtük meg halastavi gazdálkodók és erdőgazdálkodók részére, melyeket 2016-ban tervezünk megjelentetni. A tudományos kommunikáció továbbra is a projekt egyik nagy erőssége maradt.

A projekt félidős pénzügyi aduditját elküldtük a Közreműködő Szervezetnek, és a szükséges finomítások után a jelentés 2015 februárjában elfogadásra került. 2015.07.02-án a Széchenyi Programiroda megtartotta a projekt kötelező helyszíni ellenőrzését, ahol a projekt helyzetét kedvezőnek ítélték. A projekt időtartamának két hónapos meghosszabbítását kezdeményeztük a Közreműködő Szervezetnél, melyet a projekt Végrehajtási Megállapodásának harmadik módosításaként befogadtak 2015.10.30-án. Az indikátoraink teljesülése folytatódott a leadott részjelentéseinknek megfelelően.

A projekttel kapcsolatos dokumentumokat a projekt honapjának dokumentumtárába folyamatosan töltjük fel (http://natura.2000.hu/hu/filedepot).