A "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" SH/4/8 projekt előrehaladásának összefoglalása, 2014

2015. 03. 06., p – 00:00

A projekt az év során a tervezettnek megfelelően zajlott. A közösségi fajok és élőhelyek felmérésének adatgyűjtéséhez tervezett monitoring protokollok végleges változatai véglegesedtek. Az adatgyűjtési tevékenység 2014 terepi időszakában lezajlott. Közös adatbázis építése kezdődött az MME-nél, hogy a projektben keletkező adatokat egységes módszerek szerint is tárolni tudjuk. Ez az adatbázis fogja kiszolgálni a projektkiírásban kritériumként szereplő Természetvédelmi Információs Rendszert (TIR). A tervezéssel érintett Natura 2000 területeken a fenntartási tervek előkészítése is folytatódott, elkészültek a megalapozó tanulmányok, amelyekhez az első és második (biotikai adatokat gyűjtő) projekttevékenységek az érintett jelölő fajok és élőhelyek természetvédelmi kezelési javaslataihoz információkat szolgáltattak. A területek érintetti felmérése elkészült. A tervezés megfelelő alapot szolgáltat a mintaterületeken végzett gyakorlati természetvédelmi beavatkozások (negyedik tevékenység) számára is. A teljes projektcsapat svájci tanulmányúton vett részt az SVS/BirdLife Switzerland segítségére támaszkodva, ahol informálódhattunk Zürich kanton természetvédelmi kezelési terveinek folyamatáról és magukról a természetvédelmi kezelési módszerekről is. A kezelési mintaprojektek folytatták a tervezett beruházásokat. Erdei és gyepes kezelések folytatódtak a két területen, ahol finomabb felbontású monitoring tevékenység is elkezdődött annak érdekében, hogy a majdani tervekben javasolt kezelési módszerek valódi természetvédelmi hatása dokumentálható és modellezhető legyen. A projekt külső kommunikációja folytatódott, a projekthonlap rendszeresen frissült. A hüllőfajokkal kapcsolatos kommunikáció kiemelt figyelmet kapott, szakértőknek és a szélesebb közönségnek tartott rendezvények mellett szóróanyag és ismeretterjesztő poszterek készültek a célfajok ismertetésére (mocsári teknős). A projekt minden résztvevője rendszeresen hallat magáról tudományos publikációk és sajtóhírek alapján. A projekt félidejében egy tömör tudományos jelentést készítettük magyar és angol nyelven. A projektet bemutattuk szakmai rendezvényeken (Fegyver, Horgász és Vadász Kiállítás, 2014.02.13.16; Zöld Szervezetek Országos Találkozója, 2014.04.25.27). Elkészült egy Natura 2000 mezőgazdasági területeken élő madarakat bemutató kiadványunk. A "Terepi madárhatározó gazdálkodóknak" című kiadványt sajtókonferenciával és tudományos tanácskozással közösen mutattuk be.2014.05.14-én (http://www.mme.hu/fenntarthato-termeszetvedelem-magyarorszagi-natura-2000-teruleteken-projekt-felidei-eredmenyeinek-es).

 

Címkék