A "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" SH/4/8 projekt előrehaladásának összefoglalása, 2013

2014. 04. 14., h – 00:00

A projekt végrehajtására rendelkezésre állnak a megfelelő humán, tárgyi és adminisztrációs erőforrások. A projektben részt vevő szakemberek rögzítették a használandó monitoring protokollokat, összesen 48 közösségi jelentőségű fajra és élőhelyre. A protokollok használata megkezdődött, így nem csak a 2013-as éves adatok állnak rendelkezésre, de az eredmények értékelésével a protokollok finomítására is lehetőség nyílt. Az éves adatok kiértékelése folyamatban van, az eredmények egy részét már sikerült tudományos folyóiratokban publikálni (Acta Biologica Hungarica, Community Ecology, Rangeland Ecology) és nemzetközi konferenciákon bemutatni ("Climate change and ethnobiology" conference, Denton, USA; "Open Landscapes 2013", Hildesheim, Germany, The 3rd Eastern European Ethnobiology Seminar on "Variations in space and time").  A nehezen monitorozható fajok monitoringjára szolgáló új, innovatív felmérési módszerek fejlesztése jól halad (mocsári teknős rádiótelemetriás vizsgálata és fészekőr alkalmazása, denevér detektorok használatának tapasztalatai).

Az SVS/BirdLife Switzerland szervezettel a projekt szempontjából hasznos tapasztalatcserét folytattunk. Szakértői szintű megbeszélésen tekintettük át a a két érintett ország biodiverzitás monitoring és az agrár-környezetvédelmi támogatások rendszerét.

Svájci tapasztalatra támaszkodva készült el egy mezőgazdasági támogatáspolitikába illeszthető agrár-környezetvédelmi célprogram javaslat. Együttműködés kezdődött egy szintén svájci herpetológussal a kockás sikló (Natrix tesselata) felmérésére, terepi tapasztalatszerzésre támaszkodva.

A Natura 2000 fenntartási tervezés és kezelési mintaprojektek tevékenység kihívásai közé tartozott az érintettekkel való további egyeztetés. A közösségi tervezéshez tartozó interjúztatás elkezdődött a mátrai és a kiskunsági területeken is.

A kezelési mintaprojektek előkészítése folytatódott. Jelentős előrehaladást sikerült elérni a kezelést megvalósítókkal történő szerződéskötés irányába a vonatkozó közbeszerzési eljárásban.

A projekthonlap elindult a natura.2000.hu oldalon, egyeztetésekre alkalmas belső fórum megoldással és dokumentumok megosztására szolgáló felülettel együtt. A projekthonlapon elindult a külsősöknek szóló kommunikáció. Külsősöknek szóló kommunikációs lépések voltak továbbá  a szakértői egyeztetések (projekt szakértők és Vidékfejlesztési Minisztérium közti találkozók), szakmai kiállításokon való részvétel (FeHoVa - kb. 50 000 látogató, 2013/02/16-19; OMÉK - Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer Kiállítás - kb. 100 000 látogató, 2013/09/18-22; Tatai Vadlúd Sokadalom - kb. 10.000 látogató, 2013/11/30), rádióinterjúk (Európa Rádió, agrár-biodiverzitásról szóló riport). A projektet részletesen bemutattuk az MME hivatalos lapjában (Madártávlat 1/2013). Kommunikációs anyagokat (szórólap, rollup) terveztettünk és gyártattunk. Megkezdődtek a projekt indikátorok teljesülése.

Címkék