A "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" SH/4/8 projekt előrehaladásának összefoglalása, 2012

2014. 04. 14., h – 00:00

A projekt teljesítése a terveknek megfelelően elindult.

Felállt a projektmenedzsmenttel foglalkozó stáb, iroda. A projekten dolgozóknak a  munkaszerződésben rögzítettük a feladataikat. A projekt végrehajtásához szükséges eszközöket, térképi állományokat, adatbázisokat és szoftvereket nagyobbrészt beszereztük vagy beszerzésüket elindítottuk.

A tervek szerint zajlik a monitoring módszertan fejlesztése (szakirodalmi áttekintés, felmérési módszer tervezés, előzetes adatgyűjtés, kérdőívek elkészítése). A felmérési helyszínek kijelölése legnagyobbrészt megtörtént, a felmérési helyszínek egyeztetése az egyes tevékenységek között, a minél szélesebben érvényes eredmények elérése érdekében egyeztetés alatt áll.

Az előzetes terepmunka elkezdődött (felmérők oktatása, módszertanok terepi tesztelése, felmérési helyszínek leírása, referenciák kiválasztása). A tervezett monitoring tevékenységek egy részét tudományos fórumokon bemutatták a felelősök. A Natura 2000 fenntartási tervek és a földhasználati modellkísérletek előkészítése zajlik.

Megfelelő napi kommunikáció zajlik a projekt résztvevői között szakmai és menedzsment kérdésekben, az ezekre szolgáló kommunikációs csatornákat a menedzsment felállította. A kommunikáció a területért felelős Vidékfejlesztési Minisztériummal, a többi Svájci-Magyar Együttműködési Alapból támogatott természetvédelmi projekttel és az érintett Nemzeti Park Igazgatóságokkal is megerősödött. Internetes fórumot alakítottunk ki az elektronikus állományok cseréjére és a belső kommunikáció elősegítésére, amiben részt vesznek a fenti partnerek.

A nyilvánossági tervben lefektetett külső kommunikációs tevékenységek is elindultak. Sikeresen megszerveztük és lebonyolítottuk a nyitókonferenciát, ahol az érintettek széles (kutatók, kormányzati bürokraták, földhasználók, erdészek, vadgazdálkodók) köre ismerhette meg a projektet. A projekt a Tatai Vadlúd Sokadalom alkalmából is bemutatkozott.

A projektbe bevont svájci szakértővel októberben találkoztunk, itt a projekt időtartama alatti együttműködést konkrét lépéseiről döntöttünk.

Címkék