Tenkes

Alapadatok

Terület neve
Tenkes
Terület kódja
HUDD20001
Kiterjedés (ha)
1558.75
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Magyar tarsza Isophya costata 500 - 500 C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 7 - 65 C
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 5 - 40 B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 77.94 5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 15.59 1
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 545.56 35
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 62.35 4
91H0 pannon molyhos tölgyesek 155.88 10
6190 pannon sziklagyepek 31.18 2
91K0 illír bükkösök 155.88 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tenkes. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20001
Letöltés dátuma: 2021-11-27

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.