Száraz-ér

Száraz-ér

Alapadatok

Terület neve
Száraz-ér
Terület kódja
HUKM20004
Kiterjedés (ha)
1521.66
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 180 10
91F0 keményfás ligeterdők 110.06 5
1530 pannon szikesek 237 12

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Száraz-ér. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20004
Letöltés dátuma: 2022-04-21

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.