Rábaköz

A HUFH20001 Rábaköz Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Rábaköz

Alapadatok

Terület neve
Rábaköz
Terület kódja
HUFH20001
Kiterjedés (ha)
5973.01
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 1100 C
Vágó csík Cobitis taenia 100 - 110 C
Balin Aspius aspius - D
Réti csík Misgurnus fossilis 10 - 100 C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - B
Kék pattanó Limoniscus violaceus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 2000 - 2200 C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 10 - 50 D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 774.52 9.5
1530 pannon szikesek 25.49 0.03
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 32.8 0.54
6410 kékperjés láprétek 15.66 0.01
6510 üde magas füvű kaszálórétek 205.38 0.12
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1660 28.14
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 11.28 0.34
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 121.72 0.59
3130 törpekákás iszapnövényzet 1.65 0.03
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 153.7 2.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Rábaköz. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20001
Letöltés dátuma: 2022-08-12

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.