SH/4/8

A "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" SH/4/8 projekt előrehaladásának összefoglalása, 2014

A projekt az év során a tervezettnek megfelelően zajlott. A közösségi fajok és élőhelyek felmérésének adatgyűjtéséhez tervezett monitoring protokollok végleges változatai véglegesedtek. Az adatgyűjtési tevékenység 2014 terepi időszakában lezajlott. Közös adatbázis építése kezdődött az MME-nél, hogy a projektben keletkező adatokat egységes módszerek szerint is tárolni tudjuk. Ez az adatbázis fogja kiszolgálni a projektkiírásban kritériumként szereplő Természetvédelmi Információs Rendszert (TIR).

A "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" SH/4/8 projekt előrehaladásának összefoglalása, 2013

A projekt végrehajtására rendelkezésre állnak a megfelelő humán, tárgyi és adminisztrációs erőforrások. A projektben részt vevő szakemberek rögzítették a használandó monitoring protokollokat, összesen 48 közösségi jelentőségű fajra és élőhelyre. A protokollok használata megkezdődött, így nem csak a 2013-as éves adatok állnak rendelkezésre, de az eredmények értékelésével a protokollok finomítására is lehetőség nyílt.

A "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" SH/4/8 projekt előrehaladásának összefoglalása, 2012

A projekt teljesítése a terveknek megfelelően elindult.

Felállt a projektmenedzsmenttel foglalkozó stáb, iroda. A projekten dolgozóknak a  munkaszerződésben rögzítettük a feladataikat. A projekt végrehajtásához szükséges eszközöket, térképi állományokat, adatbázisokat és szoftvereket nagyobbrészt beszereztük vagy beszerzésüket elindítottuk.