Vár-hegy - Nagy-Eged

Vár-hegy - Nagy-Eged

Alapadatok

Terület neve
Vár-hegy - Nagy-Eged
Terület kódja
HUBN20008
Kiterjedés (ha)
2036.55
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 100 D
Anker-araszoló Erannis ankeraria - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 10000 B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 1000 - 1000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 500 - 500 B
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna 100 - 100 D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides - D
Közönséges denevér Myotis myotis 40 - 40 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 30 - 60 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 30 - 30 C
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 360 - 360 A
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 25000 - 25000 C
piros kígyószisz Echium russicum 3500 - 3500 B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 2000 - 20000 C
Közönséges hiúz Lynx lynx 0 - 2 D
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi 5 - 50 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 5 - 50 C
Tavi denevér Myotis dasycneme 5 - 50 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 5 - 50 C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 5 - 10 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 10 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 5 - 10 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 33.99 2
6190 pannon sziklagyepek 8.48 0.4
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 82.31 3.6
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 32.39 1.6
6250 pannon löszsztyeppek 15.29 0.7
6430 üde-nedves magaskórósok 0.7
6440 ártéri mocsárrétek 1.37
6510 üde magas füvű kaszálórétek 22.45
8310 nem látogatható barlangok
9110 mészkerülő bükkösök 1.46 0.1
9130 szubmontán és montán bükkösök 112.87 5.6
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 27.63 1.4
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 9.71 0.5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 5.54 0.2
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 308.29 15.3
91H0 pannon molyhos tölgyesek 151.33 7.5
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 32.13 1.6
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1018.38 50.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Vár-hegy - Nagy-Eged. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20008
Letöltés dátuma: 2021-04-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.