Tarpa-Tákos

Alapadatok

Terület neve
Tarpa-Tákos
Terület kódja
HUHN20048
Kiterjedés (ha)
6351.29
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 300000 - 800000 C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 10000 - 50000 C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 1000 - 3000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Sokbordás futrinka Carabus hampei - B
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 100000 - 110000 B
Vöröslábú hegyisáska Odontopodisma rubripes - B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 150 - 200 B
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica - C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 500 - 1000 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3130 törpekákás iszapnövényzet 0.06 0.001
6510 üde magas füvű kaszálórétek 87 5
6440 ártéri mocsárrétek 1783 15
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 551 15
91F0 keményfás ligeterdők 672 10
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 33.3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 23.5
3160 láptavak és hínárnövényzetük 6.4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tarpa-Tákos. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20048
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.