Tisza-tó

Alapadatok

Terület neve
Tisza-tó
Terület kódja
HUHN20003
Kiterjedés (ha)
17830.37
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 1000 - 10000 C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Garda Pelecus cultratus - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 12000 - 20000 C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Balin Aspius aspius - B
Magyar bucó Zingel zingel - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 100 - 500 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Közönséges vidra Lutra lutra 50 - 500 C
Tavi denevér Myotis dasycneme 1000 - 2000 A
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 500 - 700 B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 520 - 2000 A
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 2981 45
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1479.94 10
91F0 keményfás ligeterdők 100 1
6440 ártéri mocsárrétek 110.77
3160 láptavak és hínárnövényzetük 28.72
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 162.86
6430 üde-nedves magaskórósok 19.15
3130 törpekákás iszapnövényzet 8.41

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tisza-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20003
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.