Tengelici rétek

Tengelici rétek

Alapadatok

Terület neve
Tengelici rétek
Terület kódja
HUDD20070
Kiterjedés (ha)
466.35
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Ürge Spermophilus citellus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 50 - 100 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 1 - 10 D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Lápi póc Umbra krameri - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 400 - 600 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 11.46 5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 3.61 5
6260 pannon homoki gyepek 26.27 20
6510 üde magas füvű kaszálórétek 90.94 50

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tengelici rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20070
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.