Tengelici homokvidék

Tengelici homokvidék

Alapadatok

Terület neve
Tengelici homokvidék
Terület kódja
HUDD20040
Kiterjedés (ha)
5788.12
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Magyar futrinka Carabus hungaricus - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Ürge Spermophilus citellus - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 50 - 100 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 196.8 3.4
6260 pannon homoki gyepek 468.84 8.1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 98.4 1.7
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 40.52 0.7
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 46.3 0.8
6410 kékperjés láprétek 196.8 3.4
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 4.65 0.08

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tengelici homokvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20040
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.