Tiszaújvárosi ártéri erdők

Tiszaújvárosi ártéri erdők

Alapadatok

Terület neve
Tiszaújvárosi ártéri erdők
Terület kódja
HUBN22096
Kiterjedés (ha)
188.48
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 50 - 500 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Piros kígyószisz Hypodryas maturna - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 2.6 13
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 41.05 27
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 1.5 1
91F0 keményfás ligeterdők 27.97

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tiszaújvárosi ártéri erdők. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn22096
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.